Ketrel

Ketrel jest znanym w Polsce lekiem, służącym do leczenia schizofrenii. Trwają ciągle debaty czy ketrel zaliczać do atypowych, czy typowych środków antypsychotycznych. Środkiem aktywnym w petrelu jest kwetiapina. To może zaskoczyć pacjentów, ale lek również, lekarze stosują przy leczeniu zaburzeń dw…